Tvůj životní styl Tě dostihne ve stáří

Kondice na prahu stáří

  • důležitý faktor zdravotního stavu seniorů i fungování celé společnosti

V současné době tvoří populace starší 65 let asi 16% obyvatel ČR, tedy 1,6 milion lidí. Do roku 2050 se vlivem prodloužení střední délky života a poklesu porodnosti zvýší tento podíl na 33%.  V absolutních číslech to bude znamenat i přes očekávaný pokles počtu obyvatel naší země 3 miliony lidí.  Přibližně 6% seniorů ztrácí soběstačnost a je nutno je institucionalizovat, což je v současné době asi 90 000 lidí, v roce 2050 to bude téměř 200 000 lidí.

Jednou z cest, jak napomoci řešení budoucí situace, je motivace obyvatelstva k celoživotním preventivním aktivitám proti těm chorobám, jejichž počátek a rozvoj začíná o několik desetiletí dříve než seniorský věk.

Primární prevence začíná nejdříve u osteoporózy a aterosklerózy, a sice mezi 10. a 20. rokem věku. Dalšími problémy vyššího věku, jejichž nástup a rozvoj je možno účinně ovlivnit preventivními opatřeními, je metabolický syndrom a inkontinence. Doba pro počátek jejich prevence je od 3. a 4. věkové dekády. Celoživotně, ale nejvíce od 5. a 6. dekády je možno ovlivnit nástup poruch paměti - demenci a úbytek svalové hmoty – sarkopenii.

Interaktivní prezentace