O paměť je nutno pečovat

S postupujícím věkem dochází prakticky u každého člověka přibližně od 50. roku věku k určitému úbytku výkonnosti paměti. Počátek, rychlost a míra tohoto úbytku je velmi individuální.

Poruchy paměti ve vyšším věku je možno rozdělit na tzv. mírnou stařeckou zapomnětlivost, která sice přináší určitá omezení, lze ji i objektivně změřit testováním, ale nedosahuje ještě stupně demence a ani nemá tendenci se dále prohlubovat.

Z hlediska příčiny vzniku lze demence rozdělit na degenerativní, jejichž netypičtějším zástupcem je demence Alzheimerova vznikající z dosud neobjasněných příčin. Podstatou je změna jedné z bílkovin v nervové tkáni na její nerozpustnou formu, která vytváří shluky nefunkční hmoty. Degenerativní typ demencí tvoří asi 60% všech demencí

Dalším typem jsou demence z poruchy prokrvení nervové  buňky – demence ischemicko vaskulární představující přibližně 30% všech demencí. Podstatou jejich vzniku je postupující postižení cévního systému mozku aterosklerózou s postupným odumíráním malých okrsků nervových buněk.

Chcete vědět více...?

Interaktivní prezentace