Nežádoucí tabu – inkontinence

Nechtěný únik moči – inkontinence – postihuje téměř pětinu žen již ve věku okolo 45 let. Jakmile se poruchy udržení moči objeví a nejsou náležitě vyšetřeny a léčeny, znamená to vždy velký zásah do kvality života ve smyslu omezení pracovních a společenských aktivit, sportovního vyžití a další omezení. Navíc přistupuje i faktor studu přiznat, že problém vůbec existuje.

K objasnění příčin vzniku nechtěného úniku moči je třeba si připomenout mechanismus vzniku moči, jejího sběru v močovém měchýři a odchodu z těla. Moč je vytvářena průchodem krve ledvinnými klubíčky – každou sekundu se takto očistí 1-2 ml krve. Tímto prvním procesem se vytváří velké množství řídké, tzv. primární moči – asi 200 l za 24 hodin. Následuje proces zahušťování moči v systému ledvinných kanálků, kdy dojde ke zpětnému vstřebání vody a důležitých minerálů zpět do krevního oběhu, a výsledkem je hotová, tzv. definitivní moč odvádějící z těla dusíkaté látky a kyselé odpadní produkty při zadržování stálého objemu tekutin v těle. Celkový objem definitivní moči by měl být za normálních okolností 1500 ml za 24 hodin. Toto množství je ještě nezatěžující pro ledviny. Jakmile se sníží příjem tekutin, proces zahušťování moči musí být intenzivnější a ledviny jsou více zatíženy.

Kalkulace příjmu a výdeje tekutin je následující: k výsledným 1500 ml definitivní moči je nutno připočíst 500 ml tekutin odcházejících v podobě vodní páry v dechu a dalších 500 ml tekutin pro odpařování z povrchu těla. Tím dojdeme k hodnotě 2500 ml tekutin, které bychom měli ta 24 hodin přijmout, aby naše ledviny pracovaly bez nadměrné zátěže a aby odcházející moč byla přiměřeného chemického složení. Tyto hodnoty se týkají běžných podmínek. Jakmile dojde například ke zvýšení teploty okolí nebo ke zvýšení tělesné teploty a tělo se zvýšeně potí, je nutno příjem tekutin navýšit o vypocené množství. Orientačně znamená zpocení celého povrchu těla ztrátu asi 1000 ml tekutin.

Definitivní moč odchází z ledvinných kanálků do ledvinné pánvičky a močovody do močového měchýře – dutého orgánu, jehož stěna je tvořena vrstvami svalových vláken. Tato soustava svalových vláken umožňuje na jedné straně rozpínání močového měchýře při jeho postupném plnění a na druhé straně vypuzení moči, jakmile jeho naplnění překročí danou mez. U žen je jímací schopnost močového měchýře asi 200 ml, u mužů asi 150 ml – při této náplni se objeví nutkání na močení a moč je stahem vypuzovacích svalových vláken vypuzena močovou trubicí z těla ven. Těsně pod močovým měchýřem je další typ svalových vláken obkružujících močovou trubici a napomáhajících udržení moči – tzv. uzavírací mechanismus. Tato vlákna se při vypuzování moči uvolní.

Močový měchýř je uložen v malé pánvi, u žen na něj shora naléhá tělo děložní, u mužů leží pod močovým měchýřem prostata a močová trubice jí těsně po svém vyústění z močového měchýře prochází.

Pro normální fungování všech orgánů malé pánve má významný vliv i svalové dno pánevní, jehož součástí je i soustava svalů obkružujících ústí konečníku, ústí pochvy u žen a jejich součástí je i výše zmíněný uzavírací mechanismus.

Přibližně od 40. roku věku dochází postupně k nepříznivým změnám v jímacím, uzavíracím i vypuzovacím mechanismu. U žen se mohou projevit důsledky porodů v podobě rychlejšího rozvolňování svaloviny pánevního dna a navíc může na močový měchýř tlačit shora děloha zvětšená například tvořícími se myomy.  Důsledkem je snížená jímací schopnost močového měchýře a riziko úniku moči při zapojení svalů břišního lisu – při kašli, kýchání, smíchu, zvedání těžšího břemene. Tomuto typu potíží říkáme stresová inkontinence.

U mužů postupně ztužuje tkáň prostaty - zbytnění prostaty, čímž dojde k částečnému zúžení močové trubice s obtížnějším odchodem moči. Prostata zvětšuje i svůj objem nejen do stran a dovnitř, ale také směrem nahoru, do močového měchýře, čímž se původně trychtýřovitý tvar dna močového měchýře mění – zvětšující se prostata vytváří na dně močového měchýře vyvýšeninu. Tímto mechanismem dochází k neúplnému vyprazdňování močového měchýře, protože ústí močové trubice se ocitá na vrcholu oné vyvýšeniny. Změna tvaru močového měchýře také působí napínání a zvýšenou dráždivost výstelky, což se projeví náhlým nutkáním s bezprostředním neovlivnitelným odchodem moči – tzv. urgentní intkontinence.

Tyto nepříznivé změny mohou být dále zhoršovány přítomností chronické močové infekce, cukrovkou, Parkinsonovou chorobou, stavem po prodělání mozkové mrtvice, pooperačními stavy.

V prvotní prevenci vzniku výše popsaných změn je nutná podpora svalů pánevního dna aktivním pravidelným cvičením od 40. roku věku.

Nejjednodušším, i když méně účinným posilujícím cvikem je vědomí přerušování proudu moči při domočování.

Daleko účinnější je gymnastika svalů pánevního dna vhodná jako preventivní, ale i léčebná rehabilitace. Jedná se o vědomí usilovné stahy začínající stahem konečníku postupně směřujícím dopředu v trvání asi 5 sekund s následným uvolněním v trvání asi 20 sekund opakované 3x s následnou 5 minutovou přestávkou. Tuto aktivitu je možno vykonávat bez jakékoli přípravy a nepozorovaně například při sledování televize, při čekání na zastávce atd. Tato aktivita má největší význam pro stresovou inkontinenci způsobenou ochablostí pánevního dna.

Pro muže s převážně dráždivým typem poruch je doporučována tzv. gymnastika nebo dril močového měchýře – tedy vyprázdnění pravidelně každé dvě hodiny bez ohledu na přítomnost nutkání. Močový měchýř si takto navykne na pravidelné naplňování a vyprazdňování a sníží se jeho dráždivost.

Pro situace náhle vzniklého  nutkání s neovlivnitelným odchodem moči je doporučováno pro objevení se již jen náznaku nutkání zanechat veškeré činnosti a plně se soustředit na ovládnutí udržení moči.

Pro muže i ženy má nezastupitelný význam  péče o přiměřené složení moči -  tedy zachování přibližně 1500 ml výdeje, a tudíž 2500 ml příjmu tekutin. Jakmile dojde ke snížení příjmu tekutin, zvýší se koncentrace moči a stane se chemicky dráždivější pro výstelku močového měchýře a močové trubice. To potom vede ke zhoršení obtíží. Bohužel právě při objevení se poruch udržení moči většina nositelů tohoto problému zareaguje snížením příjmu tekutin, čímž si svoje potíže nevědomky zhoršuje.