Jak zpomalit sarkopenii

Přibližně od 50. roku věku začíná kosterní svalové hmoty ubývat a postupně je nahrazována tukovými buňkami. Nejrychleji ubývají vlákna II. typu - fázická, a tím se snižuje schopnost rychlých pohybových reakcí. Celkově dochází ke snížení svalové síly a obratnosti. S postupujícím věkem se tedy snižuje například schopnost rychle se zachytit pevné opory při ztrátě rovnováhy a zvyšuje se nebezpečí pádu.

U některých jedinců probíhá proces ztráty svalové hmoty rychleji, mluvíme o sarkopenii. Postižena je přibližně polovina mužů a třetina žen nad 60 roků věku, nad 80 let věku trpí sarkopenií až 60% populace. Důsledky sarkopenie je rozvíjející se svalová slabost, se sniženou obratností, zvýšeným rizikem pádů a celkovým zhoršením funkčního stavu. V kombinaci s osteoporózou znamená sarkopenie významné zvýšení rizika zlomenin.

Chcete vědět více...?

Interaktivní prezentace