Ateroskleróza od 10 let

Je proces zužování až uzavření průsvitu tepen aterosklerotickým procesem s následným snižováním až zastavením prokrvení zásobené oblasti.

Tento proces začíná v lidském organizmu prokazatelně mezi 10. a 20. rokem věku a podle výskytu a intenzity rizikových faktorů se rychlost jeho rozvoje může lišit až o desítky let.

Rizikovými faktory pro rozvoj aterosklerózy je nedostatek pohybu, spotřeba energie přesahující výdej, vysoká hladina krevních tuků, kouření, vysoký krevní tlak, cukrovka – diabetes mellitus, stres, obezita – vše vede k poškozování výstelky tepen, tzv. endotelu. Základní funkcí endotelu je udržení nesmáčivého a celistvého vnitřního povrchu tepen. Jeho poškození umožní pronikání krevních tuků pod endoteliální výstelku a vytváření postupně narůstajících (tzv. aterogenních) plátů, které vedou k postupnému uzavírání průsvitu tepny a zhoršování zásobování kyslíkem a živinami.

Mezi nejzávažnější komplikace aterosklerózy patří mozková mrtvice, která může vzniknout uzavřením průsvitu tepny nebo v kombinaci s vysokým krevním tlakem prasknutím tepny. Obojí mechanismus znamená závažnou poruchu mozkové tkáně s většinou trvalou ztrátou funkcí tímto okrskem zajišťovaných. Nejčastější podobou je ochrnutí poloviny těla se současnou poruchou řeči anebo bez ní.

Další závažnou komplikací aterosklerózy je infarkt myokardu – tedy uzavření jedné nebo více věnčitých tepen zásobujících srdeční svalovinu. Daná část srdečního svalu, která se ocitla bez dodávky kyslíku a živin přestává plnit svou funkci – srdce může selhat, nebo se postižená část může stát zdrojem nadbytečných elektrickým impulzů a způsobit závažnou poruchu srdečního rytmu až náhlou smrt nemocného.

Mezi komplikace s dlouhodobým průběhem patří poruchy prokrvení tkání dolních končetin, které zvláště ve spojení s kouřením mohou vést až k postupnému odumření okrajových částí končetiny s nutností amputace.

Nově je proces pokračující aterosklerózy spojován i s urychlením ztráty paměti a dalších psychických funkcí – s procesem vzniku demence, především vlivem úbytku počtu fungujících nervových buněk a snižování objemu mozkové tkáně.

Významným rizikovým faktorem vzniku těchto komplikací, jehož přítomnost je pevně dána, je i rodinná zátěž – pokud se u rodičů a prarodičů určitého jedince vyskytly závažné cévní komplikace jako je srdeční infarkt nebo mozková mrtvice před šedesátým rokem věku, tím důsledněji by se vlivu rizikových faktorů měl bránit.