Ateroskleróza od 10 let

Je proces zužování až uzavření průsvitu tepen aterosklerotickým procesem s následným snižováním až zastavením prokrvení zásobené oblasti. Rizikovými faktory pro rozvoj aterosklerózy je nedostatek pohybu, spotřeba energie přesahující výdej, vysoká hladina krevních tuků, kouření, vysoký krevní tlak, obezita, cukrovka – diabetes mellitus, stres, – vše vede k poškozování výstelky tepen, tzv. endotelu. Základní funkcí endotelu je udržení nesmáčivého a celistvého vnitřního povrchu tepen. Jeho poškození umožní pronikání krevních tuků pod endoteliální výstelku, vytváření postupně zesilujících plátů, které vedou k postupnému uzavírání průsvitu tepny a zhoršování zásobování kyslíkem a živinami.

Tento proces začíná v lidském organizmu prokazatelně mezi 10. a 20. rokem věku a podle výskytu a intenzity působení rizikových faktorů se rychlost jeho rozvoje může lišit až o desítky let. Svým životním stylem tedy můžeme sami řídit rychlost rozvoje a hlavně nástupu komplikací aterosklerózy

Chcete vědět více...?

Interaktivní prezentace